info@rapid-shop.net
خرید انواع اکانت های ماینکرفت
 رنک MVP+ اتم کرفت

رنک MVP+ اتم کرفت

رنک MVP+ اتم کرفت

رنک MVP+ اتم کرفت

رنک [MVP+] در سرور اتم کرفت

بازیکنان سرور اتم کرفت میتوانند با خرید رنک های مختلف قابلیت های مختلفی را در سرور برای خود باز کنند تا بتوانند از انها استفاده کنند.
شما با خرید هر رنک به قابلیت های رنک های قبل از رنک خریداری شده نیز دسترسی پیدا میکنید.
ترتیب رنک های سرور اتم کرفت در حال حاضر به این ترتیب میباشد:

 1. [VIP]
 2. [VIP+]
 3. [MVP]
 4. [MVP+]
 5. [ATOM]

توجه داشته باشید کسانی که رنک بالا تری داشته باشند اولویت بالاتری در ورود به ایونت های سرور (به همراه جایزه های نقدی) خواهند داشت.

برخی قابلیت هایی که با خرید رنک MVP به بازیکنان تعلق میگیرد:

 • توانایی ارسال چت رنگ دار در سرور (با استفاده از کد های &a &b ..)
 • دسترسی به 18 آیتم در منوی Particle Effects (+5 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 11 آیتم در منوی Arrow Effects (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 8 آیتم در منوی Death Effect (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 39 آیتم در منوی Balloons (+5 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 14 آیتم در منوی Music (+7 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 9 آیتم در منوی Emotes (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 10 آیتم در منوی Mounts (+5 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 9 آیتم در منوی Pets (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 20 آیتم در منوی Miniatures (+5 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 19 آیتم در منوی Banners (+5 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 3 آیتم در منوی Morphs (+0 آیتم نسبت به رنک قبل)

لیست رنگ های قابل استفاده:

- مثال استفاده: 

&cSalam &3Chetori
=
Salam Chetori

رنگ های ماینکرفت

 

 

 

برای ثبت سفارش باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید