info@rapid-shop.net
خرید انواع اکانت های ماینکرفت
 رنک VIP اتم کرفت

رنک VIP اتم کرفت

رنک VIP اتم کرفت

رنک VIP اتم کرفت

رنک [VIP] در سرور اتم کرفت

بازیکنان سرور اتم کرفت میتوانند با خرید رنک های مختلف قابلیت های مختلفی را در سرور برای خود باز کنند تا بتوانند از انها استفاده کنند.
شما با خرید هر رنک به قابلیت های رنک های قبل از رنک خریداری شده نیز دسترسی پیدا میکنید.
ترتیب رنک های سرور اتم کرفت در حال حاضر به این ترتیب میباشد:

 1. [VIP]
 2. [VIP+]
 3. [MVP]
 4. [MVP+]
 5. [ATOM]

توجه داشته باشید کسانی که رنک بالا تری داشته باشند اولویت بالاتری در ورود به ایونت های سرور (به همراه جایزه های نقدی) خواهند داشت.

برخی قابلیت هایی که با خرید رنک VIP به بازیکنان تعلق میگیرد:

 • دسترسی به 4 آیتم در منوی Particle Effects (+3 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 2 آیتم در منوی Arrow Effects (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 2 آیتم در منوی Death Effect (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 24 آیتم در منوی Balloons (+4 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 3 آیتم در منوی Emotes (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 2 آیتم در منوی Mounts (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 4 آیتم در منوی Pets (+3 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 4 آیتم در منوی Miniatures (+3 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 2 آیتم در منوی Morphs (+2 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به 5 آیتم در منوی Banners (+5 آیتم نسبت به رنک قبل)
 • دسترسی به قابلیت تغییر لابی در سرور
برای ثبت سفارش باید ثبت نام کنید یا به حساب خود وارد شوید